PRESSMEDDELANDE

Thomas Concrete Group:

Thomas Concrete Group uppmanar regeringen: Öka forskningen på betong

 Göteborg, 9 november 2023

Betong och betongbyggande spelar en central roll i byggbranschens klimatomställning. Men det krävs fler riktade anslag till betongforskning och innovation från statens sida för att utveckla mer hållbara lösningar. Det skriver Thomas Concrete Group i en uppmaning till regeringen inför kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Betong är Sveriges och världens mest använda byggmaterial. Cirka 80 procent av allt byggmaterial som används i Sverige idag är baserat på betong och det finns få relevanta alternativ i tillräckliga volymer eller som kan levereras i tillräcklig skala.

- Betong är beständigt, har lång livslängd och står emot extremväder, brand, fukt och mögel. För många konstruktioner är betong det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven. Vi ser betong som avgörande för att bygga robusta och hållbara samhällen nu och i framtiden. Samtidigt behöver byggbranschen ställa om till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft, och tempot i omställningen måste öka. Därför skickar vi nu vår uppmaning till regeringen, att Sverige behöver en nationell samlad forsknings- och innovationsinriktad nod som snabbar på omställningen i byggbranschen, säger Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group.

Klippan Elbil 4 red

Statligt stöd i andra länder

Forskningen inom byggmaterial och byggteknik har varit relativt begränsad i Sverige under de senaste 15–20 åren och det genomförs mer innovativ forskning med statligt stöd i andra länder.

- Från statligt håll har det getts stöd och tagits fram strategier med fokus på träbyggande. Men staten har inte gjort motsvarande satsningar för betong eller andra byggmaterial, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Groups ambition är att vara ledande i arbetet att genomföra branschens färdplan för klimatneutralt betongbyggande. Idag investerar Thomas Concrete Group, liksom andra företag i cement- och betongbranscherna, stort i forskning och utveckling för mer hållbara bindemedel än cement. Forskning sker även på RISE samt vid universitet och högskolor.

- Det är bra, men det behövs en riktad långsiktig satsning på innovativ fri forskning inom betongbaserat byggande i Sverige och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, som ska bidra till att lösa de utmaningar som cement- och betongbranscherna definierat. Och det är därför vi behöver fler riktade anslag från staten till just betongforskning och innovation, avslutar Karin Gäbel.

För mer information:
Hans Karlander, vd och koncernchef Thomas Concrete Group AB
Tel: +46 104 50 50 00
hans.karlander@thomasconcretegroup.com

Karin Gäbel, hållbarhetschef Thomas Concrete Group
Tel: +46 104 50 52 01
karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2 400 anställda, producerade 5,9 miljoner m3 betong och omsatte drygt 10,5 miljarder SEK under 2022. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com