Första fabriksbesöket

2016-10-13
Äntligen!! Igår var jag ute på mitt första fabriksbesök. Jag har verkligen sett fram emot att få komma ut till fabrikerna för att se hur allt hänger ihop. Jennifer, som är Ansvarig Driftledare på Mölndalfabriken, visade oss runt och förklarade hur arbetet går till på fabriken. Det var full rulle hela dagen och det känns som att det är en hel del att hålla koll på, så att rätt betongtyp kommer till rätt bygge.

Såhär ser det ut från kontrollrummet när en betongbil fylls på med nyblandad betong:


I mitt arbete med hållbarhetsrapporten sammanställer jag en hel del data över fabrikernas energianvändning, avfallshantering osv. Så det var intressant ur den aspekten också, att få komma ut och se t ex vad det är som är energikrävande i vår verksamhet. Dessutom finns vår mest moderna spolvattenanläggning i just Mölndal. Spolvattnet (vattnet som chaufförerna spolar betongbilen med efter dagens slut) återanvänds nämligen som råvara i betongproduktionen. Supersmart!

På bilden nedan ser man spolvattenanläggningen. Spolvattnet från betongbilen töms i den första fickan. Betongresterna sjunker till botten och vattnet pumpas över till den andra fickan. På samma sätt sedimenterar betongresterna till botten i den andra fickan, och vattnet är redo att pumpas över till den tredje fickan (längst bort). Från den tredje fickan pumpa vattnet vidare till produktionen, för att blandas i ny betong.

Ser fram emot att göra fler fabriksbesök!