Full fart i produktion och på sälj!

De senaste tre veckorna har jag fått ta del av allt det arbete som sker ute i linjen på den svenska delen av koncernen, alltså på Thomas Betong. Det har varit tre händelserika veckor med nya intryck och spännande möten varje dag. I korta drag har jag under dessa veckor bland annat varit på ett flertal fabriker, hängt med kundservice och sälj, åkt betongbil och varit med pump på gjutning. Men framför allt har jag fått träffa ett stort gäng med medarbetare på Thomas Betong och fått ta del av hur de arbetar och varför de är viktiga för bolaget i stort.

 

Det har varit väldigt lärorikt att få ta del av vad alla dessa människor i bolag arbetar med varje dag då det är deras viktiga insatser som verkligen ser till så att vi är ett bolag i framkant.

 

Under dessa tre veckor fick jag även möjligheten att besöka en del av gänget i Örebro/Mitt och i Stockholm. Även det var väldigt lärorikt då jag fått uppleva vad som skiljer de olika områdena åt och hur man måste jobba för att angripa dessa olika utmaningar. Något som dock inte skiljer sig åt är Team Thomas andan som verkligen finns i hela landet!

 

bild4

 

bild3

 

bild2

 

bld