Senaste nyheter

Thomas Concrete Group växer genom förvärv

2020-12-09

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group växer i Europa genom att förvärva Sollebrunns Betongelement AB. I och med förvärvet blir bolaget även största aktieägare (35,48 procent) i det polska företaget Scanbet Sp. z o.o. som utvecklar och producerar prefabricerad betong.

Stororder till Västlänken etapp Korsvägen, med klimatförbättrad betong

2020-10-07

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong.

Ny Hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

2020-04-03

Ett år innan lagen infördes i Sverige om Hållbarhetsredovisning publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.