Klimatförbättrad betong besparar NCC utsläpp motsvarande 60 000 mil bilkörning

 

Göteborg, 17 maj 2022

 

I Mölndals Innerstad bygger just nu NCC det nya kontorshuset MIMO. Projektet är totalt 38 000 kvm BTA och omfattar nyproduktion av främst kontor, handel och serviceytor samt en renovering av en befintlig byggnad. Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group har levererat ca. 2 500 m3 av sin klimatförbättrade betongprodukt Thomarön till projektet MIMO. Det innebär en besparing av ca. 100 ton CO2 för projektet – motsvarande 60 000 mil av bilkörning.

 

MIMO Thomas Betong NCC www

Foto: TMRW

 

Nya arbetsplatser är en viktig del i NCC:s stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndals innerstad. Genom grön, ekonomisk och social hållbarhet är målet att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende i kommunen, pendlare och arbetande i närområdet.

 

– Val av byggnadsmaterial är en central fråga i vårt hållbarhetsarbete. Att välja klimatförbättrad betong från Thomas Betong bidrar till en hållbar utveckling för oss, våra kunder och för samhällsutvecklingen, säger Sarah Pennycook, Fastighetsutvecklare, NCC Property Development.

 

Genom att Thomas Betong involveras tidigt i byggnadsprojekt kan både konstruktion och betong optimerats för att hålla nere klimatavtrycket med upp till 50% i förhållande till traditionell betong.

 

– Vi involverades redan i planeringsfasen och kan då optimera både betongen och konstruktionen. När man använder sig av traditionell standardbetong i tjockare konstruktioner bildas en kraftig värmeutveckling. I detta fall har vi kunnat ta fram en betong som både är betydligt bättre för miljön men som också minskar värmeutvecklingen i de tjocka konstruktionerna, säger Oscar Löfgren, Teknisk Säljare, Thomas Betong.

 

MIMO kommer att stå färdigt efter sommaren 2024 och blir miljöcertifierad enligt BREEAM Excellent. Certifieringen innebär att NCC tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen.

 

– Våra hållbarhetsmål tvingar oss att tänka nytt och klimatsmart överlag. Det handlar om att göra aktiva val i alla skeden och aspekter som främjar en hållbar utveckling. Vårt samarbete med Thomas Betong har fungerat fantastiskt. Att vi minskar utsläppen i så hög grad är ett objektivt bevis på att den lever upp till våra högt ställda miljömål, säger Sarah.

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2120 anställda, producerade 5,6 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,8 miljarder SEK under 2021. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com 

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 35 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se 

 

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong www.klimatförbättradbetong.guide